› Báo cáo công bố rủi ro

Báo cáo công bố rủi ro

Mục đích

Mục đích của Báo cáo này là đưa ra cho khách hàng hướng dẫn phù hợp về bản chất và các rủi ro của một công cụ tài chính cụ thể cung cấp bởi finmaxbo.com, sau đây gọi là “Công ty”.

Khách hàng nhận thức, hiểu và đồng ý với các rủi ro được công bố dưới đây.

1. Giao dịch chỉ mang tính suy đoán và rất mạo hiểm. Giao dịch các Quyền chọn nhị phân, CFD và hợp đồng FX đều mang tính suy đoán rất cao và chỉ phù hợp với những khách hàng (a) hiểu và sẵn sàng chấp nhận các rủi ro về kinh tế, pháp lý và các rủi ro khác liên quan, (b) có đủ khả năng tài chính để chấp nhận rủi ro mất tất cả số vốn đầu tư và (c) hiểu và có kiến thức về giao dịch nhị phân và tài sản cơ sở. Quyền chọn nhị phân là sự đầu tư phù hợp cho các quỹ hưu trí. Khách hàng tuyên bố, đảm bảo và đồng ý rằng họ hiểu các rủi ro này, sẵn sàng và có thể, về mặt tài chính và các mặt khác, chấp nhận các rủi ro của giao dịch nhị phân và việc thua lỗ toàn bộ số tiền trong tài khoản của Khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến phong cách sống của họ.

2. Xung đột lợi ích. Công ty là đối tác của toàn bộ các giao dịch được ký kết theo Hợp đồng Khách hàng và như vậy, lợi ích của Công ty có thể sẽ xung đột với lợi ích của Khách hàng. Chính sách về xung đột lợi ích có trên trang web của Công ty.

3. Các mức giá được đặt ra bởi Công ty và có thể khác với mức giá ở các nơi khác. Công ty sẽ cung cấp các mức giá để sử dụng trong giao dịch và đánh giá vị trí của khách hàng theo Chính sách và Thủ tục Giao dịch. Mức giá giao dịch gán cho các tài sản trên trang web của Công ty là các mức giá mà Công ty sẵn sàng bán quyền chọn nhị phân cho Khách hàng tại thời điểm bán. Như vậy, các mức này có thể không trực tiếp tương ứng với các mức của thị trường theo thời gian thực tại thời điểm bán quyền chọn.

4. Quyền đối với tài sản cơ sở. Khách hàng không có quyền hoặc nghĩa vụ đối với các công cụ hoặc tài sản cơ sở liên quan đến Quyền chọn nhị phân của Khách hàng.

5. Quyền hủy lệnh. Khách hàng sẽ có thể lựa chọn hủy giao dịch trong khoảng 2 giây sau khi nhấp vào nút CALL hoặc PUT (việc hủy giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến số dư của Khách hàng và tiền sẽ được trả lại tài khoản giao dịch).

6. Đặt lệnh bằng điện thoại và Thực hiện lệnh ngay lập tức. Các lệnh thị trường thực hiện thông qua điện thoại tại Phòng Giao dịch của Công ty sẽ hoàn thành khi nhân viên tổng đài nói “giao dịch” hoặc “đã xong” sau khi Khách hàng đặt một lệnh. Khi đã xác nhận với nhân viên tổng đài, Khách hàng đã mua hoặc bán và không thể hủy lệnh. Bằng việc đặt lệnh thông qua phòng Giao dịch của Công ty, khách hàng đã đồng ý thực hiện lệnh tức thì và chấp nhận rủi ro của tính năng thực hiện lệnh tức thì này.

7. Công ty không phải là cố vấn hoặc người được ủy thác của khách hàng. Khi Công ty đưa ra các khuyến nghị thị trường chung, các khuyến nghị đó không cấu thành một khuyến nghị cá nhân hoặc tư vấn đầu tư và không xét đến bất kỳ trường hợp cá nhân hoặc mục đích đầu tư nào của Khách hàng, khuyến nghị đó cũng không phải là một đề xuất giao dịch hoặc chào mời một đề xuất giao dịch bất kỳ Quyền chọn nhị phân nào. Mỗi quyết định giao dịch nhị phân với Công ty và mỗi quyết định rằng một giao dịch có phù hợp hoặc đúng đắn cho khách hàng hay không đều là quyết định độc lập của Khách hàng. Công ty không phải là cố vấn hoặc người được ủy thác của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng Công ty không có trách nhiệm ủy thác với Khách hàng, không có trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, yêu cầu bồi thường, thiệt hại, phí tổn và chi phí nào, bao gồm phí luật sư, phát sinh liên quan đến việc Khách hàng làm theo các khuyến nghị giao dịch chung hoặc có/không thực hiện các hành vi dựa trên bất kỳ khuyến nghị hoặc thông tin chung nào do Công ty cung cấp.

8. Các khuyến nghị đều không được đảm bảo. Các khuyến nghị thị trường chung do Công ty cung cấp chỉ dựa trên đánh giá của chính Công ty và chỉ nên được xem xét ở góc độ đó. Khách hàng xác nhận rằng họ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào dựa trên quyết định của chính mình. Bất kỳ khuyến nghị thị trường nào được cung cấp đều mang tính chất chung và có thể giống hoặc không giống với các vị trí của thị trường hoặc ý định của Công ty và/hoặc các đơn vị liên kết của Công ty. Các khuyến nghị thị trường chung của Công ty dựa trên các thông tin được cho là tin cậy nhưng Công ty không thể và không đảm bảo sự chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin đó hoặc tuyên bố rằng làm theo các khuyến nghị chung đó sẽ giúp giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn các rủi ro vốn có trong giao dịch nhị phân.

9. Không đảm bảo lợi nhuận. Khách hàng sẽ không được đảm bảo về lợi nhuận hoặc đảm bảo sẽ không gặp rủi ro khi giao dịch nhị phân. Khách hàng không nhận được sự đảm bảo nào từ Công ty hoặc từ bất kỳ người đại diện nào của Công ty. Khách hàng nhận thức được các rủi ro vốn có trong giao dịch nhị phân và có đủ khả năng tài chính để chấp nhận các rủi ro đó và chịu được các tổn thất phát sinh.

10. Giao dịch thông qua Internet. Khi khách hàng giao dịch trực tuyến (thông qua Internet), Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường, tổn thất, thiệt hại, phí tổn hoặc chi phí gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các trục trặc hoặc sự cố trong quá trình truyền dữ liệu, hệ thống truyền thông, cơ sở hạ tầng máy tính hoặc phần mềm giao dịch, cho dù là thuộc về Công ty, Khách hàng, bất kỳ hệ thống trao đổi, thanh toán hoặc bù trừ nào.

11. Đặt lệnh qua điện thoại. Công ty không chịu trách nhiệm cho những gián đoạn, lỗi hoặc sự cố của hệ thống điện thoại và không đảm bảo dịch vụ điện thoại luôn sẵn sàng. Để tránh hiểu lầm, khách hàng cần nhận thức rằng không thể gọi điện đến Công ty vào bất cứ lúc nào và do đó Khách hàng có thể đặt lệnh bằng cách truy cập vào Nền tảng giao dịch trực tuyến của Công ty.

12. Lỗi hệ thống hết hạn. Trong trường hợp hệ thống hết hạn gặp sự cố vì bất kỳ lý do gì, hệ thống sẽ tự động phát hiện các quyền chọn chưa hết hạn và cho chúng hết hạn theo mức giá đã lưu từ trước trong kho lưu trữ. Nếu một vị trí không hết hạn khi hết thời gian, hệ thống sẽ gửi thông báo đến Quản lý rủi ro và Chuyên viên tuân thủ để nêu rõ thông tin vị trí và có thể giải quyết thủ công.

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!