› Thông tin rút tiền và các khoản phí chung

Thông tin rút tiền và các khoản phí chung

Khách hàng có thể đặt lệnh rút tiền trong tài khoản cá nhân của mình. Rút tiền mất 7-10 ngày.

Vui lòng xem thông tin bên dưới về các loại phí liên quan dành cho khách hàng của Finmax.

PHÍ RÚT TIỀN

Phương thức Phí
Thẻ tín dụng 3,5%
Chuyển khoản ngân hàng 25USD
25EUR
Yandex money 3,5%
Neteller/OKpay 3,5%
Perfect Money/Skrill 2%
Qiwi 3,5%
Webmoney 0,9%
Bitcoin 7%

Yêu cầu rút tiền tối thiểu là 10 USD.

Khách hàng đã nạp tiền thông qua ngân hàng (chuyển khoản ngân hàng) và không đạt được doanh thu bằng số tiền đã nạp - sẽ bị phạt 25 USD (hoặc số tiền tương đương theo loại tiền tệ của tài khoản vào ngày rút tiền). Số tiền rút tối thiểu ở dạng tiền ảo là 50 *USD/EUR (sẽ tính hoa hồng từ lần rút đầu tiên).

Khoản rút tiền tối thiểu thông qua tiền điện tử là 50 USD / EUR (phí khi rút tiền thông qua tiền điện tử bắt đầu từ lần rút tiền đầu tiên).

Khách hàng đã thực hiện gửi tiền qua ngân hàng (chuyển khoản) và không đạt được doanh số bằng số tiền gửi của họ sẽ bị phạt $ 25 (hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản của họ vào ngày rút tiền). Số tiền rút tối thiểu bằng tiền điện tử là 50 USD / EUR (phí được tính từ thời điểm rút tiền đầu tiên).

PHÍ HOA HỒNG DUY TRÌ TÀI KHOẢN

Bạn có thể phải trả phí vì nền tảng giao dịch này luôn được cung cấp cho bạn giao dịch dù bạn có thực sự sử dụng hay không. Nếu bạn không thực hiện giao dịch nào (nạp tiền, rút tiền hoặc giao dịch) bằng tài khoản giao dịch trong khoảng thời gian ít nhất là hai (2) tháng hoặc lâu hơn, Công ty có quyền tính phí không hoạt động hằng tháng đối với Tài khoản giao dịch của bạn để đổi lại việc tiếp tục giữ cho tài khoản giao dịch của bạn ở trạng thái hoạt động. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm và sẽ thanh toán các loại phí hiện hành được thông báo tùy từng thời điểm và chúng tôi có thể trừ khoản phí đó vào bất kỳ số tiền nào mà chúng tôi giữ thay cho bạn. Phí không hoạt động hằng tháng sẽ tăng lên khi tổng thời gian không hoạt động tăng lên. Biểu phí chính xác sẽ được tính theo mệnh giá tiền tệ của Tài khoản giao dịch bạn sử dụng và được quy định như dưới đây hoặc Công ty sẽ thay đổi tùy từng thời điểm và thông báo đến khách hàng:

Thời gian không hoạt động Phí duy trì tài khoản giao dịch hàng tháng
2 đến 3 tháng 80 USD, EUR, GBP
3 đến 6 tháng 120 USD, EUR, GBP
Trên 6 tháng 200 USD, EUR, GBP

PHÍ HOA HỒNG CHO TÌNH TRẠNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Phí không hoạt động Nếu Tài khoản giao dịch không hoạt động trong hai đến ba tháng hoặc lâu hơn, Công ty có quyền tính phí duy trì tài khoản hàng tháng. Phí duy trì tài khoản hàng tháng sẽ tăng lên khi tổng thời gian không hoạt động tăng lên. Biểu phí chính xác sẽ được tính theo mệnh giá tiền tệ của Tài khoản giao dịch và được quy định như dưới đây hoặc Công ty sẽ thay đổi và thông báo đến khách hàng.

HỦY TÀI KHOẢN

Trong trường hợp số dư tài khoản thấp hơn 5 USD, EUR, GBP hoặc RUB và nhà giao dịch (khách hàng) không có hoạt động nào trong vòng 1 tháng - số dư đó sẽ được giảm về 0.


* Lưu ý - các nhà giao dịch đã nạp tiền và yêu cầu rút tiền với khối lượng giao dịch là 0 - sẽ bị tính phí 5% mỗi giao dịch.

** Khi xử lý giao dịch rút tiền từ lợi nhuận của bạn, nghĩa là bạn đã cấp quyền sử dụng công khai tên, chữ cái đầu của họ, số tiền lãi, Quốc gia và lời chứng thực trên trang “Lợi nhuận của nhà giao dịch” và các tài liệu quảng cáo khác.

*** Bạn có thể thay đổi lời chứng thực bằng cách liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn.

Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!