› Loại tài khoản

Loại tài khoản

ĐỒNGtài khoản

bronze account
250$ user Mở
 • Toàn quyền truy cập tất cả các tính năng
 • Hơn 75 tài sản
 • Tiền thưởng lên đến 25%
 • Có sẵn các khóa đào tạo
 • Có người quản lý tài khoản
 • Lịch kinh tế
 • Rút tiền - Miễn phí rút tiền lần đầu
popular account

BẠCtài khoản

silver account
1.000$ user Mở
 • Toàn quyền truy cập tất cả các tính năng
 • Hơn 75 tài sản
 • Tiền thưởng lên đến 50%
 • giao dịch rút tiền được xử lý trong vòng 48 giờ
 • Giao dịch phi rủi ro lên đến 25% số tiền nạp
 • Có người quản lý tài khoản cá nhân
 • Có sẵn các video hướng dẫn
 • Hội thảo trực tuyến miễn phí
 • Lịch kinh tế
 • Rút tiền - Miễn phí rút tiền lần đầu

VÀNGtài khoản

gold account
5.000$ user Mở
 • Toàn quyền truy cập tất cả các tính năng
 • Hơn 75 tài sản
 • +2% lãi mỗi giao dịch
 • Tiền thưởng lên đến 75%
 • Giao dịch rút tiền được xử lý trong vòng 24 giờ
 • Giao dịch phi rủi ro lên đến 50% số tiền nạp
 • Có người quản lý tài khoản cá nhân
 • Có sẵn các video hướng dẫn
 • Hội thảo trực tuyến miễn phí
 • Lịch kinh tế
 • Phân tích hằng ngày
 • Đánh giá thị trường
 • Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
 • Rút tiền - Miễn phí rút tiền một lần mỗi tháng

BẠCH KIMtài khoản

platinum account
25.000$ user Mở
 • Toàn quyền truy cập tất cả các tính năng
 • Hơn 75 tài sản
 • +4% lãi mỗi giao dịch
 • Tiền thưởng lên đến 100%
 • Giao dịch rút tiền được xử lý trong vòng 24 giờ
 • Giao dịch phi rủi ro lên đến 50% số tiền nạp
 • Có người quản lý tài khoản cá nhân
 • Có sẵn các video hướng dẫn
 • Hội thảo trực tuyến miễn phí
 • Lịch kinh tế
 • Phân tích hằng ngày
 • Đánh giá thị trường
 • Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
 • Rút tiền - Không mất phí

VIPtài khoản

vip account
100.000$ user Mở
 • Toàn quyền truy cập tất cả các tính năng
 • Hơn 75 tài sản
 • Hai nhà phân tích cấp cao
 • Người quản lý luôn sẵn sàng 24/7
 • Có quyền truy cập tất cả các hội thảo trực tuyến VIP
 • +6% lãi mỗi giao dịch
 • Tiền thưởng lên đến 100%
 • Giao dịch rút tiền được xử lý trong vòng 24 giờ
 • Giao dịch phi rủi ro lên đến 50% số tiền nạp
 • Có người quản lý tài khoản cá nhân
 • Có sẵn các video hướng dẫn
 • Hội thảo trực tuyến miễn phí
 • Lịch kinh tế
 • Phân tích hằng ngày
 • Đánh giá thị trường
 • Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
 • Rút tiền - Không mất phí
Вы успешно прошли регистрацию!

Вы можете выбрать нужный вам тип счета в любой момент!