› Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Czym są opcje binarne?

Binarny kontrakt - to narzędzie finansowe, główna cecha którego polega na ustalonej stopie wynagrodzenia i ryzykach. Трейдер musi wyznaczyć, czy będzie cena bazowego aktywu powyżej czy niżej potocznej (która nazywa się ceną "wejściową"). Za jedną tranzakcję możesz otrzymać do 90 procent od inwestycji. Ściślejsza informacja o rentowności jest opisana w każdym kontrakcie.

Jeżeli opcja jest stratna (czyli twoja prognoza okazała się nieprawidłową), możesz stracić 100 procent od swojej inwestycji. Rozmiar dochodu według kontraktu nie zależy od ilości punktów, na które zmieniła się wartość bazowego aktywu.

Co to jest aktywa bazowe?

Pod bazowym aktywem rozumie się finansowe narzędzie (walutowa para Forex, papiery wartościowe, indeksy, a także towary rynków).

Czym jest opcja „W dół”?

Ten rodzaj kontraktu kupuje się jeżeli uważacsz, że cena bazowego aktywu okaże się poniżej aktualnej ceny do momentu ekspiracji.

Czym jest opcja „W górę”?

Ten rodzaj kontraktu kupuje się jeżeli uważacsz, że cena bazowego aktywu okaże się powyżej aktualnej ceny do momentu ekspiracji.

Jak zainwestować?

To można zrobić w bardzo prosty sposób. Wybierz typ kontraktu, aktyw,czas ekspiracji, warunki kontraktu ( spadek/wzrost) i wielkość inwestycji. Po tym wszystkim wciśnij „ zainwestuj”.

Jaki rozmiar wypłat udanych transakcji?

Jeżeli transakcja była udana, wielkość wypłaty możesz zobaczyć obok z aktywem na platformie.

Co będzie, jeżeli opcja okaże się nieudaną?

Jeżeli twoja prognoza się nie sprawdziła, wielkość inwestycji w opcję binarną będzie potrącona z twego rachunku. Na przykład, rozmiar twojej inwestycji wynosi 10 dolarów USA do jednego kontraktu. Jeśli on okaże się niedochodowym, stracisz 10 dolarów USA.

Czym jest poziom i czas ekspiracji?

Czas ekspiracji (wygaśnięcie kontraktu)- to wyznaczony czas, do końca którego pozycja się zamyka.Poziom ekspiracji – wartość aktywa w momencie ekspiracji.

Którymi aktywami można handlować u brokera Finmax?

Na nasze platformie są dostępne aktywy z takich grup finansowych instrumentów, jak pary walutowe Forex,akcje, indeksy i towary. Szczegółowy opis aktywów możesz przeczytać w rozdziale „ nasze aktywa”.

W jaki sposób mogę zapoznać się z historią handlu?

Po to, żeby zobaczyć historię twoich transakcji, należy kliknąć na "Raporty". Za pomocy filtrów można znaleźć poszukiwaną datę, a także inne parametry po to, żeby poszukiwanie było ściślejsze.

Dlaczego widzę niektóre poziomy w oknie handlu?

Te poziomy pokazują tę cenę, po której broker Finmax jest gotowy sprzedać Tobie kontrakty. Przy czym te poziomy nie zawsze będą zgadzać się z potocznymi rynkowymi cenami.

Te poziomy pokazują tę cenę, po której broker Finmax jest gotowy sprzedać Tobie kontrakty. Przy czym te poziomy nie zawsze będą zgadzać się z potocznymi rynkowymi cenami.

Maksymalny rozmiar inwestycji brokera Finmax składa 5000 dolarów USA. Jeśli chcesz kupić kontrakt na dużą sumę, możecie nabyć dwa binarne опциона z takimi samymi warunkami.

Co się stanie, jeżeli poziom ekspiracji zgadza się z poziomem ceny bazowego aktywu przy kupnie kontraktu?

W tym wypadku środki wpływają Ci z powrotem na konto, zainwestowane do kontraktu. Nic nie tracisz, ale nic i nie zarabiasz.

Czy powinienem odprowadzać podatek za otrzymany dochód?

Cały twój dochód opodatkowuje się odpowiednio z przpisami tego kraju, rezydentem którego jesteś.

Czym jest rozmiar inwestycji?

Wielkość twoich środków finansowych , zainwestowanych w kupno jednego aktywu.

Dlaczego nie mogę handlować?

Najczęściej, nie możecie otworzyć ugodę z kilku przyczyn:

  • na twoim handlowym rachunku za mało środków dla kupna kontraktu;
  • rynek, na którym handluje się twój bazowy aktyw teraz zamknięty;
  • techniczne usterki czy brak połączenia z serwerem.

Kto jest dostawcą płynności dla Finmax?

Broker Finmax używa platformy Trade Smarter. Dostawcą którego jest Leverate.

W jaki sposób można dokonać wpłaty na konto?

Dla zasilenia depozytu możesz korzystać dowolnych metod, które są wymienione na naszej stronie internetowej. Udostępniamy możliwość wpłat poprzez karty bankowe, przelewy.

Jak muszę postępować w razie utraty hasła do konta?

Dla ponowienia hasła, należy przejść odpowiednią procedurę. Kliknij "Wygeneruj hasło" i na twoją skrzynkę pocztową zostanie wysłana instrukcja po aktualizacji dostępu do konta.

Zarejestrowałeś się pomyślnie!

You can choose the needed type of account at any time!