EUR/USD obecnie znajduje się w trendzie wzrostowym po przebiciu poziomu 1.0650, dalej oczekujemy na wzrosty. Najlepszy scenariusz korekta do dolnej strefy interesu i dalej odbicie w górę zgodnie z tren" />EUR/USD obecnie znajduje się w trendzie wzrostowym po przebiciu poziomu 1.0650, dalej oczekujemy na wzrosty. Najlepszy scenariusz korekta do dolnej strefy interesu i dalej odbicie w górę zgodnie z tren" /> EUR/USD obecnie znajduje się w trendzie wzrostowym po przebiciu poziomu 1.0650, dalej oczekujemy na wzrosty. Najlepszy scenariusz korekta do dolnej strefy interesu i dalej odbicie w górę zgodnie z tren" />
› Analityka | EUR/USD 19.04.2017

Analityka | EUR/USD 19.04.2017

EUR/USD obecnie znajduje się w trendzie wzrostowym po przebiciu poziomu 1.0650, dalej oczekujemy na wzrosty. Najlepszy scenariusz korekta do dolnej strefy interesu i dalej odbicie w górę zgodnie z trendem. Też bardzo możliwy w bliższych dniach tak zwany range, czyli trend boczny. Główny scenariusz odbicie od dolnej strefy interesu w górę. Technicznie nie ma powodu dla spadków. Duży wpływ na rynek mają wybory we Francji i Brexit w Wielkiej Brytanii, więc trzeba śledzić za fundamentem i kalendarzem ekonomicznym.
 Analityka | EUR/USD 19.04.2017


Read also

Zarejestrowałeś się pomyślnie!

You can choose the needed type of account at any time!